Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 1242
21. 03. 2014.

Иницијатива за зелену економију

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
У оквиру пројекта "Иницијатива за зелену економију" у Образовном центру Шавник одржана су предавања на теме: "Зелена економија" и "Специфичности животне средине у Општини Шавник". Презентацијама су присуствовали ученици 1. - 4. разреда средње школе.
Овај пројекат има за циљ повећање укључености организација цивилног друштва у израду и имплементацију локалних јавних политика и планова везаних за заштиту животне средине кроз јачање капацитета организација цивилног друштва да учествују у доношењу одлука и формулацији јавних политика и промовисање концепта зелене економије и њеног значаја за развој заједница кроз иницијативе цивилног друштва. Пројекат окупља организације које се баве заштитом животне средине и социјалним питањима. Пројекат укључује изградњу њихових капацитета везаних за Управљање пројектним циклусом, Јавно заступање и лобирање, Учествовање у доношењу одлука и Праћење јавних политика. Друга компонента пројекта је промоција концепта зелене економије као механизма достизања одрживог развоја која се реализује кроз заједничке активности укључених организација цивилног друштва. Посебан акценат је стављен на укључивање младих, и њихову едукацију по питању заштите животне средине и одрживог развоја и њихово учешће у доношењу одлука. Пројекат реализује ФОРС Монтенегро (Фондација за развој сјевера Црне Горе) у партнерству са Центром за околишно одрживи развој – ЦООР из Босне и Херцеговине. Један од партнера на пројекту је Еколошко друштво Опстанак - Шавник.
Пројекат се реализује у цијелом сјеверном региону Црне Горе. Вриједност пројекта је 158673€, а финансира га Европска унија која учествује са 89,97% укупних пројектних трошкова.