Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 306
14. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

На основу члана 20 Закона о процјени утицаја на животну средину („Сл. лист РЦГ“, бр. 80/05 и „Сл. лист ЦГ“, бр. 40/10, 73/10, 40/11 и 27/13)


Секретаријат локалне управе општине Шавник

ОБАВЈЕШТАВА
 
заинтересовану јавност


Носилац пројекта - ,,МТЕЛ’’ д.о.о. из Подгорице, је поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја за изградњу базне станице мобилне телефоније НК38, која ће бити лоцирана на катастарској парцели број 16/2 КО Мљетичак, у захвату Просторно-урбанистичког плана Општине Шавник.

Захтјев са потребном документацијом о планираном објекту биће доступан јавности у просторијама Секретаријата локалне управе – Одјељење за урбанизам ( други спрат- канцеларија број 15) Шавник бб, сваког радног дана у термину од 10 до 13 часова.

Примједбе и мишљења у писаној форми, могу се доставити на адресу овог органа, као и на е-маил - jelena.s.milatovic@gmail.com.

Јавна расправа о предметном елаборсту одржаће се 24.02.2017. године у згради СО Шавник, сала број 1 са почетком у 12,00 часова.