Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 371
14. 02. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

Ц Р Н А Г О Р А
ОПШТИНА ШАВНИК
- П р е д с ј е д н и к-
Бр. 02-031-436/1
Шавник, 14.02.2017. године
_______________________________________________________________________________________________________________
На основу члана 58 Статута општине Шавник (,,Службени лист РЦГ-општински прописи“, бр. 36/04 и ,,Службени лист ЦГ-општински прописи“, бр. 24/08, 36/10, 18/15 и 26/16) и члана 22 став 1 Одлуке о начину и поступку учешћа локалног становништва у вршењу јавних послова (,,Службени лист ЦГ-општински прописи“, бр. 22/15), Предсједник општине Шавник, доноси

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ
о Нацрту Одлуке о родној равноправности у Општини Шавник

1. Служба Предсједника општине и Главног администратора Општине Шавник спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о родној равноправности у Општини Шавник ( у даљем тексту: Нацрт Одлуке)

2. Текст Нацрта Одлуке биће постављен на сајту Општине Шавник www.шавник.ме.

3. Јавна расправа о Нацрту Одлуке трајаће 15 ( петнаест) дана од дана објављивања документа на wеб сајту Општине Шавник, и биће организована у периоду од 14.02.2017.године, закључно са 28.02.2017.године.

4. За вријеме трајања јавне расправе увид у Нацрт Одлуке може се извршити сваког радног дана у времену од 08:00до 11:00 у згради Општине Шавник-Служба Предсједника општине и Главног администратора ( први спрат-канцеларија број 5).

5. Централна јавна расправа одржаће се у згради Општини Шавник-Сала Скупштине општине Шавник, 28.02.2017.године, са почетком у 12:00 часова

6. Заинтересовани субјекти могу своје коментаре, мишљења, примједбе и сугестије доставити:

- на јавној расправи која ће бити организована према горе наведеним терминима;
- у писаној форми путем поште, на адресу: Општина Шавник-Служба Предсједника општине и Главног администратора, Шавник б.б., 81450 Шавник;
- путем е-маил адресе: sosavnik@t-com.me;
- у непосредној комуникацији са службеницима Службе Предсједника општине и Главног администратора, сваког радног дана од 10:00 до 12:00 часова;

Служба Предсједника општине и Главног администратора ће размотрити пристигле примједбе, предлоге и сугестије учесника јавне расправе, након чега ће сачинити Извјештај о спроведној јавној расправи са примједбама, предлозима и сугестијама учесника у свим фазама доношења акта, разлозима њиховог евентуалног неприхватања и исти објавити на сајту Општине Шавник www.шавник.ме у року од три дана од дана израде.


ПРЕДСЈЕДНИК,
Мијомир Вујачић

 

нацрт одлуке

закључак