Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 634
21. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

У складу са чланом 22 Одлуке о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова („Службени лист ЦГ – општински прописи“, бр. 23/15), Секретаријат локалне управе Општине Шавник, даје на јавну расправу

 

Нацрту Одлуке о проглашењу Регионалног парка ,,Драгишница и Комарница'' и Нацрту Студије заштите за Регионални парк ,,Драгишница и Комарница'' и упућује

Ј А В Н И   П О З И В

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о проглашењу Регионалног парка ,,Драгишница и Комарница'' и Нацрту Студије заштите за Регионални парк ,,Драгишница и Комарница''
 
Да сеукључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта Одлуке о проглашењу Регионалног парка ,,Драгишница и Комарница'' и Нацрту Студије заштите за Регионални парк ,,Драгишница и Комарница''
 
Предлози, сугестије, коментари и мишљења на Нацрт наведене Одлуке могу се доставити Секретаријату локалне управе на адресу Општина Шавник-Секретаријат локалне управе, Шавник б.б., 81450 Шавник, као и на  е-маил адресу: sosavnik@t-com.me;
 
Јавна расправа о Нацрту одлуке трајаће 30 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Општине Шавник.

в.д. СЕКРЕТАР-а,

Душан Радановић,с.р.

У прилогу можете преузети:

Закључак о утврђивању Нацрта

Програм јавне расправе

Нацрт  Одлуке о проглашењу Регионалног парка ,,Драгишница и Комарница''

И

Нацрту Студије заштите за Регионални парк ,,Драгишница и Комарница''