Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 797
10. 03. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
Даје на јавну расправу
 
Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о порезу на непокретности

Ј А В Н И П О З И В
 

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о измјени Одлуке о порезу на непокретности

Да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта Одлуке о измјени Одлуке о порезу на непокретности

Предлози, сугестије, коментари и мишљења на Нацрт наведене Одлуке могу се доставити Секретаријату локалне управе на адресу Општина Шавник-Секретаријат локалне управе, Шавник б.б., 81450 Шавник, као и на е-маил адресу: sosavnik@t-com.me;

Јавна расправа о Нацрту одлуке трајаће 15 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Општине Шавник.

У прилогу можете преузети: