Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 590
10. 03. 2017.

Predsjednik opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 
O Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

J A V N I P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

Da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

Predlozi, sugestije, komentari i mišljenja na Nacrt navedene Odluke mogu se dostaviti Sekretarijatu lokalne uprave na adresu Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik, kao i na e-mail adresu: sosavnik@t-com.me;

Javna rasprava o Nacrtu odluke trajaće 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Opštine Šavnik.

U prilogu možete preuzeti: