Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 287
07. 04. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

У складу са чланом 22 Одлуке о учешћу локалног становништва у вршењу јавних послова („Службени лист ЦГ – општински прописи“, бр. 23/15), Секретаријат локалне управе Општине Шавник, даје на јавну расправу

 

О Нацрту о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник
 
Ј А В Н И П О З И В
 

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник .

Да се укључе у јавну расправу и дају свој допринос у разматрању Нацрта Одлуке о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник .

Предлози, сугестије, коментари и мишљења на Нацрт наведене Одлуке могу се доставити Секретаријату локалне управе на адресу Општина Шавник-Секретаријат локалне управе, Шавник б.б., 81450 Шавник, као и на е-маил адресу: sosavnik@t-com.me;

Јавна расправа о Нацрту одлуке трајаће 15 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Општине Шавник.

в.д. СЕКРЕТАР-а,
Душан Радановић,с.р.

 

У прилогу можете преузети: