Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 524
10. 04. 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАВНИК Одбор за избор и именовање

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

ЈАВНИ ПОЗИВ

за предлагање кандидата за избор чланова

Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе


Кандидате за чланове Савјета могу предложити: стручне институције, организације, привредна друштва, невладине организације и удружења, асоцијације локалних власти, мјесне заједнице и грађани.


За члана Савјета може бити изабрано лице из реда истакнутих и угледних грађана/ки Општине и стручњака из области од значаја за локалну самоуправу.
За члана Савјета у складу са чланом 17 наведене одлуке не могу бити бирани:

- посланици и одборници

- локални функционер

- старешине органа локалне управе

- руководиоци јавне службе

- изабрана, именована и постављена лица у Влади ЦГ и органима државне управе

- функционери и чланови органа политичких странака ( предсједници странака, чланови предсједништва, њихови замјеници, чланови извршних и главних одбора, као и други страначки функционери)