Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 651
10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 

1. Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике има предсједника и четири члана од којих су два представника из реда грађана, један представник из реда запослених у органима локалне управе, један представник из реда запослених у јавним службама и предузећима, чији је оснивач општина и један представник невладиних организација.


За чланове Етичке комисије може бити изабрано лице које посједује високе етичке вриједности и радом и понашањем ужива углед и поштовање у својој средини а има пребивалиште на територији општине Шавник.

2. Право предлагања кандидата имају:
- грађанин;
- група грађана;
- запослени у органима локалне управе;
- запослени у Јавним службама и предузећима чији је оснивач општина;
- невладине организације које имају пребивалиште на подручју општине.

3. Овлашћени предлагачи из тачке 2 овог позива могу предложити највише по једног кандидата.