Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 862
10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Ј А В Н И П О З И В

за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за изабране

представнике и функционере у општини Шавник

 


Етичка комисија за изабране представнике и функционере има предсједника и четири члана.

За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које посједује високе етичке вриједности и радом и понашањем ужива углед и поштовање у својој средини а има пребивалиште на територије општине Шавник.

1. Право предлагања кандидата за чланове Етичке комисије имају:
- грађани;
- група грађана;
- образовне, научне и стручне институције;
- установе из области културе, медија и спорта;
- невладине организације

2. Овлашћени предлагачи из тачке 1 Позива имају право предложити највише једног кандидата.