Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 133
07. 08. 2017.

Ministar Zenka boravio u posjeti opštini Šavnik

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

 

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka boravio je u radnoj posjeti Opštini Šavnik i tom prilikom sastao se sa predsjednicima Opštine Šavnik i Opštine Žabljak, Mijomirom Vujačićem i Veselinom Vukićevićem i njihovim saradnicima. Na sastanku je razgovarano o predlozima buduće saradnje u oblasti jačanja zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava, te postizanja rodne ravnopravnosti.

Na sastanku je potpisan i Sporazum o razumijevanju o mjerama u borbi protiv diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije ili rodnog identiteta i promociji tolerancije prema LGBT osobama sa opštinama Šavnik i Žabljak.

Zenka je naveo da je potrebno jačati žensko preduzetništvo i stvarati uslove ženama da iskažu i ostvare svoj ekonomski potencijal. U tom pravcu, otvorene su tri kreditne linije za žene preduzetnice od strane Investiciono razvojnog fonda.
Predsjednik opštine Šavnik Mijomir Vujačić je zahvalio ministru na prilici da razgovaraju o aktuelnim izazovima u opštini Šavnik, ali i problemima sa kojima se ova mala opština nosi već duži period. U znaku ogromnog potencijala koji nosi sjeverni region Crne Gore, u narednom periodu trebalo bi ubrzati realizaciju prepoznatih prioriteta i u opštini Šavnik, rekao je Vujačić.

Predsjednik opštine Žabljak Veselin Vukićević naveo je da opština Žabljak prepoznaje važnost vladavine prava i da bez iste nema održivog napretka ni u Crnoj Gori. Opšte je poznata činjenica da je poštovanje ljudskih prava karta za jačanje ekonomije države, dolazak investitora i predstavljanje Crne Gore kao sigurne destinacije za ova pitanja od visoke važnosti, rekao je Vukićević.

U razgovoru je konstatovano da tom ozbiljnom društvenom procesu, koji podrazumijeva brojne reforme u sistemu i društvu, treba pristupiti sistemski na način što će se obuhvatiti sve ključnih oblasti društvenog života i unaprijediti društveni ambijent kojim se garantuju zaštita i poštovanje ljudskih prava i sloboda i sa lokalnog nivoa. S tim u vezi, ministar Zenka predložio je da se u cilju jačanja saradnje i ostvarivanja vidljivijih rezultata iste, susreti i dijalog o aktuelnijm pitanjima intenziviraju.
 

Služba Predsjednika opštine i Glavnog administartora