Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 157
25. 08. 2017.

O B A V J E Š T E NJ E

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
O  B  A  V  J  E  Š  T  E  NJ  E
 

PREDSJEDNIK OPŠTINE ŠAVNIK DANA 25.08.2017. GODINE UTVRDIO JE:

- Nacrt Odluke o donošenju Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji Opštine Šavnik sa Nacrtom Plana postavljanja privremenih objekata;

- Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju privremenih objekata montažnog karaktera na teritoriji Opštine Šavnik;

- Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama;
 
SA PROGRAMOM JAVNE RASPRAVE

Javna rasprava o Nacrtu Odluka trajaće 15 ( petnaest) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 25.08.2017.godine, zaključno sa 08.09.2017.godine.
 
Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluka može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u zgradi Opštine Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave.
 
Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik -Sala Skupštine opštine Šavnik, 08.09.2017.godine (petak), sa početkom u 12:00 časova.
 
OVDJE MOŽETE PREUZETI SLEDEĆE FAJLOVE:
 
 
 
Šavnik, 25.08.2017. godine
 
SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE
OPŠTINE ŠAVNIK