Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 332
01. 09. 2017.

Ј А В Н И П О З И В

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Ј А В Н И    П О З И В


за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за изабране
представнике и функционере у општини Шавник

Етичка комисија за изабране представнике и функционере има предсједника и четири члана.
За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које посједује високе етичке вриједности и радом и понашањем ужива углед и поштовање у својој средини а има пребивалиште на територије општине Шавник.