Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 353
01. 09. 2017.

Ј А В Н И П О З И В

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Ј А В Н И   П О З И В


За предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике у општини Шавник
 
1. Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике има предсједника и четири члана од којих су два представника из реда грађана, један представник из реда запослених у органима локалне управе, један представник из реда запослених у јавним службама и предузећима, чији је оснивач општина и један представник невладиних организација.