Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 71
24. 01. 2018.

OBAVJEŠTENjE O legalizaciji bespravno izgrađenih objekata

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

Poštovani Građani,

Obavještavamo vas da je Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“, br. 64/17) koji je stupio na snagu 14. oktobra 2017.godine, utvrđen način i postupak legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

S tim u vezi, obavještavamo vas da je shodno članu 235 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, zakonski rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju 9 (devet) mjeseci od dana stupanja na snagu pomenutog zakona, odnosno isti se mogu podnijeti do 15. jula 2018. godine, te da su svi vlasnici nelegalno izgrađenih objekata dužni da podnesu zahtjev za legalizaiju istih sa potrebnom dokumentacijom.

Zahtjev se podnosi Sekretarijatu lokalne uprave Opštine Šavnik, neposredno na pisarnici, u zgradi Opštine. Uz zahtjev za legalizaciju, podnosi se Elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, izrađenog od strane licencirane geodetske organizacije i ovjerenog od strane Uprave za nekretnine, kao i dokaz o upisu objekta u katastar, odnosno list nepokretnosti. Obrazac zahtjeva za legalizaciju objekta postavljen je na sajtu www.sosavnik.me, a može se preuzeti i u prostorijama Sekretarijata.

Posebno napominjemo, da ukoliko vlasnici bespravno izgrađenih objekata ne podnesu zahtjev u zakonom propisanom roku, isti su dužni plaćati posebnu naknadu za korišćenje prostora, sve do uklanjanja bespravno izgrađenog objekta.

Opština Šavnik pokrenuće kampanju koja će u narednom periodu detaljnije pojasniti sugrađanima procedure i rokove, kao i eventualne sankcije u slučaju nepodnošenja zahtjeva. Cilj je na ovaj način podići svijest o neophodnosti legalizacije bespravno izgrađenih objekata na teritoriji opštine Šavnik.

Sa navedenih razloga, pozivamo građane da blagovremeno podnesu zahtjev i stupe u proceduru legalizacije objekata, kako bi izbjegli nepotrebne zakonske sankcije.

Svi koji žele više informacija o proceduri legalizacije mogu kontaktirati Sekretarijat lokalne uprave na telefon (040) 266 108 odnosno putem email- www.sosavnik.me.
 
SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE