Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 89
24. 01. 2018.

O B A V J E Š T E NJ E

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik obavještava zainteresovanu javnost, da je ,,Hydra’’ MNE d.o.o. iz Podgorice, ulica Lazara Sočice broj 19, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane ,,Bukovica 1’’ i ,,Bukovica 2’’, na rijeci Bukovici Opština Šavnik.
 
Uvid u dostavljenu dokumentaciju moguće je izvršiti u prostorijama Sekretarijata lokalne uprave opštine Šavnik, kancelarija br. 15, II sprat, radnim danima od 9.00 do 12.00 časova, zaključno sa 19.02.2018. godine.

Javna rasprava o predmetnim Elaboratima, održaće se u sali Skupštine Opštine Šavnik, dana 15.02.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 10.00 časova.

Elaborate procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju male hidroelektrane
,,Bukovica 1’’ i ,,Bukovica 2’’
 
SEKRETARIJAT LOKALNE UPRAVE