Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 39
05. 02. 2018.

PROGRAM ODRŽAVANjA JAVNE RASPRAVE

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

PROGRAM ODRŽAVANjA JAVNE RASPRAVE


 Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o rješavanju stambenih potreba po osnovu prava na socijalno stanovanje ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).
 
 Tekst Nacrta Odluke biće postavljen na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me.
Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 01.02.2018.godine, zaključno sa 15.02.2018.godine.
 
Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 15.02.2018.godine (četvrtak), sa početkom u 13:00 časova.
 
Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:
- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;
- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;
- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;
- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata lokalne uprave, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;
 
Sekretarijat lokalne uprave će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.