Print this page Generate PDF

Naslovna

<< <  Str. 20 od 24  > >>
26. 11. 2015.

P R E D L O G ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠAVNIK ZA 2016. GODINU

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
P R E D L O G
 
ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠAVNIK
ZA 2016. GODINU

25. 11. 2015.

S A Z I V XII sjednicu Skupštine opštine Šavnik

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
S A Z I V 
XII sjednicu Skupštine opštine Šavnik
za 02.12.2015. godine (srijeda)

04. 11. 2015.

Opštinа Šavnik, o r g a n i z u j e J A V N U R A S P R A V U

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

Nacrt  Odluke o izmjenama Odluke o budžetu za 2015. godinu Opštine Šavnik

Pozivaju se zainteresovani predstavnici privrednih društava, preduzetnika, mjesnih zajednica, nevladinih organizacija i građana da uzmu učešće u razmatranju Nacrta navedene Odluke.

Javna rasprava će se održati u periodu od 04. 11.2015. god. do 18.11.2015. god.
 
Sa Nacrtom navedene Odluke zainteresovani učesnici se mogu upoznati u prostorijama Sekretarijata lokalne uprave.
 
Nacrt Odluke preuzmi

28. 10. 2015.

Održana javna tribina o NATO-u

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
U okviru treće faze „V Speaking tour-a”, u Šavniku je u utorak, 27. oktobra 2015. godine, održana javna tribina o NATO-u.

23. 10. 2015.

Unapređenje funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
Unapređenje funkcionisanja sistema zaštite i spasavanja 
 
U cilju blagovremenog odgovora na sve rizike i stvaranja uslova za efikasno upravljanje vanrednim situacijama, 2. oktobra 2015. otvoren je Operativno komunikacioni centar 112 MUP-a Crne Gore.
 

21. 10. 2015.

K O N K U R S Za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016 godinu

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir
K O N K U R S
Za dodjelu stipendija za školsku 2015/2016 godinu
 
 
USLOVI KONKURSA:
 
     Pravo na stipendiju imaju:
 
1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;
2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;
3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom.
 

15. 10. 2015.

Donijeto Rješenje kojim je data saglasnostna Elaborat procjene uticaja( PPOV )

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
Da je nosiocu projekta,  Direkciji javnih radova iz Podgorice, donijeto Rješenje broj: 03-353-UPI-22/14 od 12.10.2015.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ( PPOV ) na životnu sredinu, koje će biti locirano na katastarskoj parceli broj 143/1 KO Šavnik, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana ,,Šavnik-jug’’ u  Šavniku.

<< <  Str. 20 od 24  > >>