Print this page Generate PDF

Naslovna

<< <  Str. 21 od 26  > >>
25. 01. 2016.

JAVNI KONKURS ZA GLAVNOG / U ADMINISTRATORA / KU

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

JAVNI KONKURS

       Oglašava se prijem na radno mjesto GLAVNI/A ADMINISTRATOR/KA  u Opštini Šavnik, jedan izvršilac/teljka na period od četiri godine.

20. 01. 2016.

JAVNI POZIV

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

 

 

JAVNI POZIV

za predlaganje kandidata za člana Savjeta

za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

 

 

            Za člana Savjeta može biti izabrano lice iz reda istaknutih i uglednih građana opštine i stručnjaka iz oblasti od značaja za lokalnu samoupravu.

PREUZMI

22. 12. 2015.

Javna rasprava o Elaboratu procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 400 kW Čevo - Pljevlja.

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

O B A V J E Š T E NJ E

U vezi sa navedenim pozivamo Vas da izvršite uvid u navedenu dokumentaciju u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske broj 19, II sprat, kancelarija broj 211, radnim danima od 9 do 12 časova ili neposredno u prostorijama Sekretarijata lokalne uprave – Odjeljenje za urbanizam ( II sprat- kancelarija broj 15) Šavnik bb, svakog radnog dana u terminu od 09 do 12 časova, kao i na na sajtu Opštine Šavnik, www. savnik.me.

17. 12. 2015.

O D L U K А o dodjeli stipendija

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
O D L U K А
o dodjeli stipendija za studijsku 2011/2012. godinu
 

17. 12. 2015.

S A Z I V 13-te sjednice Skupštine opštine Šavnik

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
S A Z I V 
13-te sjednice Skupštine opštine Šavnik
za 24.12.2015. godine (četvrtak)
 

26. 11. 2015.

P R E D L O G ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠAVNIK ZA 2016. GODINU

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
P R E D L O G
 
ODLUKE O BUDŽETU OPŠTINE ŠAVNIK
ZA 2016. GODINU

25. 11. 2015.

S A Z I V XII sjednicu Skupštine opštine Šavnik

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
S A Z I V 
XII sjednicu Skupštine opštine Šavnik
za 02.12.2015. godine (srijeda)

<< <  Str. 21 od 26  > >>