Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 2 од 25  > >>
13. 04. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
Позивница

За Јавни разговор о родитељима и дјеци у оквиру кампање „Зауставимо насиље“

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Ј А В Н И П О З И В

за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за изабране

представнике и функционере у општини Шавник


Етичка комисија за изабране представнике и функционере има предсједника и четири члана.

 

 

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

Ј А В Н И П О З И В

за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије

за локалне службенике и намјештенике у општини Шавник

 

1. Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике има предсједника и четири члана од којих су два представника из реда грађана, један представник из реда запослених у органима локалне управе, један представник из реда запослених у јавним службама и предузећима, чији је оснивач општина и један представник невладиних организација.

10. 04. 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАВНИК Одбор за избор и именовање

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
за предлагање кандидата за избор чланова

Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
 

Кандидате за чланове Савјета могу предложити: стручне институције, организације, привредна друштва, невладине организације и удружења, асоцијације локалних власти, мјесне заједнице и грађани.

07. 04. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
О Нацрту о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник
 
Ј А В Н И П О З И В
 
Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник .
 

06. 04. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
Dаје на јавну расправу
 
 Нацрт локалне студије локације мХЕ ,,Буковица“ са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину
 
Ј А В Н И П О З И В
 

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом локалне студије локације мХЕ ,,Буковица“ и Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину
 

04. 04. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

Предсједник општине
одржао састанак са представницама СОС телефон за жене и дјецу
жртве насиља

 

<< <  Стр. 2 од 25  > >>