Новости на сајту

13. 04. 2017.

Predsjednik opštine Šavnik

(Новости)

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

(Огласи и конкурси)

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

Остале новости »

Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 3 од 24  > >>
24. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је 4 јавна позива предвиђена агробуџетом за подршку пољопривредним произвођачима.

21. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

Даје на јавну расправу

 

Нацрту Одлуке о проглашењу Регионалног парка ,,Драгишница и Комарница'' и Нацрту Студије заштите за Регионални парк ,,Драгишница и Комарница'' и упућује

Ј А В Н И   П О З И В

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о проглашењу Регионалног парка ,,Драгишница и Комарница'' и Нацрту Студије заштите за Регионални парк ,,Драгишница и Комарница''

 

17. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

Нацрт - О Д Л У К Е

о измјенама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града

Ј А В Н И П О З И В

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом одлуке о измјенама и допунама Одлуке о комуналном уређењу града.

 

17. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

 

Нацрт - О Д Л У К Е
о постављању, односно грађењу и уклањању
привремених објеката монтажног карактера
на територији Општине Шавник

Ј А В Н И   П О З И В


Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом одлуке о постављању, односно грађењу и уклањању привремених објеката монтажног карактера на територији Општине Шавник

15. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 Секретаријат локалне управе Општине Шавник, даје на јавну расправу
 
НАЦРТ ОДЛУКЕ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ У ОПШТИНИ ШАВНИК
 
и упућује
 
Ј А В Н И П О З И В

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом одлуке о измјенама и допунама Одлуке о боравишној такси у Општини Шавник

14. 02. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

 

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ


О Нацрту Одлуке о родној равноправности у Општини Шавник

1. Служба Предсједника општине и Главног администратора Општине Шавник спроводи јавну расправу о Нацрту Одлуке о родној равноправности у Општини Шавник ( у даљем тексту: Нацрт Одлуке)

 

14. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 

ОБАВЈЕШТАВА
 
заинтересовану јавност


Носилац пројекта - ,,МТЕЛ’’ д.о.о. из Подгорице, је поднио захтјев за давање сагласности на Елаборат процјене утицаја за изградњу базне станице мобилне телефоније НК38, која ће бити лоцирана на катастарској парцели број 16/2 КО Мљетичак, у захвату Просторно-урбанистичког плана Општине Шавник.

 

<< <  Стр. 3 од 24  > >>