Новости на сајту

10. 03. 2017.

Предсједник општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

03. 03. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

27. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

24. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

Остале новости »

Print this page Generate PDF

Насловна

<< <  Стр. 3 од 22  > >>
01. 02. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
Одлука о додјели стипендија за студиску 2016/2017.годину.

27. 01. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
Секретаријат локалне управе општине Шавник

ОБАВЈЕШТАВА
 
заинтересовану јавност


да је носиоцу пројекта – ,,МТЕЛ’’ д.о.о. из Подгорице, донијето Рјешење број: 03-353-УПИ-1/3 од 26.01.2017. године, којим је одлучено да је за објекат ,,Изградња базне станице мобилне телефоније НК38'', која ће бити лоцирана на катастарској парцели број 16/2 КО Мљетичак, у захвату Просторно-урбанистичког плана Општине Шавник, потребна процјена утицаја на животну средину.

 

20. 01. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

 

ОБАВЈЕШТАВА
 
заинтересовану јавност


да је носилац пројекта – ,, МТЕЛ д.о.о. из Подгорице, поднио захтјев за одлучивање о потреби процјене утицаја на животну средину за ,,Изградњу базне станице мобилне телефоније НК38'', која ће бити лоцирана на катастарској парцели број 16/2 КО Мљетичак, у захвату Просторно-урбанистичког плана Општине Шавник.

 

17. 01. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

‘’Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 16.01.2017. до 16.02.2017. године одржати:

Јавна расправа о Мастер плану гасификације Црне Горе, са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину

16. 01. 2017.

Секретаријат локалне управе општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

ПРОДУЖАВА СЕ ЈАВНА РАСПРАВА

о нацрту Локалне студије

локације мХЕ ,,Буковица’’ и Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину за 15

дана и да ће трајати до 30. јануара 2017. године

 

29. 12. 2016.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

О НАЦРТУ ЛОКАЛНЕ СТУДИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ мХЕ „БУКОВИЦА“ 
 
И
 
О ИЗВЈЕШТАЈУ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЈЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ЗА ЛОКАЛНУ СТУДИЈУ ЛОКАЦИЈЕ мХЕ „БУКОВИЦА“

23. 12. 2016.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се пољопривредни произвођачи да ће се 26.12.2016.године у сали С.О Шавник са почетком у 11 часова у организацији Министарства пољопривреде и руралног развоја - представника Директората за плаћања одржати радионица на којој ће бити представљен јавни позив ИПАРД лике 1.2 и појашњена процедура подношења захтјева за додјелу подршке, као и услови и критеријуми позива које је неопходно испунити да би се остварило право на подршку.

<< <  Стр. 3 од 22  > >>