Новости на сајту

09. 05. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

(Огласи и конкурси)

Остале новости »

Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

<< <  Стр. 2 од 24  > >>
07. 04. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
О Нацрту о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник
 
Ј А В Н И П О З И В
 
Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о утврђивању акустичних зона на територији Општине Шавник .
 

06. 04. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
Dаје на јавну расправу
 
 Нацрт локалне студије локације мХЕ ,,Буковица“ са Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину
 
Ј А В Н И П О З И В
 

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом локалне студије локације мХЕ ,,Буковица“ и Извјештајем о стратешкој процјени утицаја на животну средину
 

04. 04. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

Предсједник општине
одржао састанак са представницама СОС телефон за жене и дјецу
жртве насиља

 

04. 04. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

П Р Е З Е Н Т А Ц И Ј А
Програма ,,Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом“

Општина Шавник у сарадњи са Заводом за запошљавање Црне Горе –Подручна јединица Никшић за општине Никшић, Плужине и Шавник најављује презентацију Програма ,,Професионална рехабилитација и запошљавање лица са инвалидитетом.“


20. 03. 2017.

Пресједница Sкупштине општине Шавник

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

С А З И В

19-те сједнице Скупштине општине Шавник

за 28.03.2017. године (уторак)

10. 03. 2017.

Предсједник општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
Даје на јавну расправу
 
О Нацрт  Одлуке о измјени Одлуке о порезу на непокретности

Ј А В Н И П О З И В

Грађанима општине Шавник, мјесним заједницама, невладиним организацијама, органима локалне управе и јавним предузећима и установама чији је оснивач Општина, државним органима и службама, правним лицима и предузетницима и осталим заинтересованим субјектима да узму учешће у Јавној расправи у вези са Нацртом Одлуке о измјени Одлуке о порезу на непокретности

03. 03. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је 2 јавна позива предвиђена агробуџетом за подршку пољопривредним произвођачима.

 

<< <  Стр. 2 од 24  > >>