Print this page Generate PDF

Javne rasprave i objave

Str. 1 od 5  > >>
09. 05. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
IZVJEŠTAJ O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI HE BUKOVICA

07. 04. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

O Nacrtu o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Šavnik

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Šavnik .

 

06. 04. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 

Nacrt lokalne studije lokacije mHE ,,Bukovica“ sa  Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom lokalne studije lokacije mHE ,,Bukovica“ i  Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
 

10. 03. 2017.

Predsjednik opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 
O Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

J A V N I P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

 

 

03. 03. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je 2 javna poziva predviđena agrobudžetom za podršku poljoprivrednim proizvođačima.
 

27. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

Daje na javnu raspravu

 O Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke Odluke o komunalnoj naknadi

 

24. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 
Nacrt- Jednogodišnjeg
programo uređenja prostora Opštine Šavnik za 2017. godinu
 
J A V N I P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Jednogodišnjim programo uređenja prostora Opštine Šavnik za 2017. Godinu

 

Str. 1 od 5  > >>