Print this page Generate PDF

Javne rasprave i objave

Str. 1 od 5  > >>
21. 11. 2017.

JAVNA RASPRAVA

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada na teritoriji Opštine Šavnik ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).
 

20. 11. 2017.

JAVNA RASPRAVA

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Šavnik stavlja se na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana počev od 20.11.2017.godine do 04.12.2017.godine.

 

 

09. 05. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
IZVJEŠTAJ O PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI HE BUKOVICA

07. 04. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

O Nacrtu o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Šavnik

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o utvrđivanju akustičnih zona na teritoriji Opštine Šavnik .

 

06. 04. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 

Nacrt lokalne studije lokacije mHE ,,Bukovica“ sa  Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

 

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom lokalne studije lokacije mHE ,,Bukovica“ i  Izvještajem o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu
 

10. 03. 2017.

Predsjednik opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 
O Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

J A V N I P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

 

 

03. 03. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je 2 javna poziva predviđena agrobudžetom za podršku poljoprivrednim proizvođačima.
 

Str. 1 od 5  > >>