Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Стр. 1 од 32  > >>
23. 02. 2018.

Мистарство пољопривреде и руралног развоја наставља и ове године са додјелом подршке за набавку механизације у функцију примарне производње

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

Јавни позив за додјелу подршке за набавку механизације, прикључака и опреме у функцији примарне производње

Министарство пољопривреде и руралног развоја је 23. 02. 2018.године објавило јавни позив за набавку механизације у функцији примарне производње.

22. 02. 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају непокретности (аукцијом)

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

3.1 Право учешћа

Право учешћа на јавном надметању имају сва домаћа и страна физичка и правна лица, која уплате депозит од 5 % за учешће на јавном надметању и то:
- за непокретност из тачке 1 под А) износ од 1.060,80€
- за непокретност из тачке 1 под Б) износ од 947,44€
Домаћа и страна правна и физичка лица могу учествовати на аукцији ако су:
1) Купили аукцијску документацију;
2) Уплатили депозит;
3) Потписали нацрт уговора;
4) Регистровани као учесници на аукцији.
 
Депозит се уплаћује на жиро рачун Општине Шавник број 535-1141-51 код Прве банке ЦГ са назнаком ”учешће на јавном надметању“.
 

Почетна цијена за непокретности описане из тачке 1 овог позива износи:

- за непокретност под тачком А) је 20,80 €/м², односно укупна почетна цијена је 21.216,00€

- за непокретност под тачком Б) је 20,80 €/м², односно укупна почетна цијена је 18.948,80€

21. 02. 2018.

Јавни позив за додјелу подршке подизању вишегодишњих засада љековитог и ароматичног биља

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

Министарство пољопривреде и руралног развоја је 21.02.2018. године објавило Јавни позив за додјелу подршке подизању вишегодишњих засада љековитог и ароматичног биља за 2018. годину. 

20. 02. 2018.

ПОДРШКА ПОВРТАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
Јавни позив за додјелу подршке у повртарској производњи за 2018. Годину


Министарство пољопривреде и руралног развоја је 19.02.2018.године објавило Јавни позив за додјелу подршке у повртарској производњи. Подршке је за набавку сертификованог сјеменског материјала или расада поврћа од произвођача уписаних у Регистар произвођача садног материјала и набавку фолија за пластенике.

 
 

19. 02. 2018.

Јавни позив за за додјелу подршке при набавци воска за органску и конвенционалну производњу меда за 2018. Годину

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

Министарство пољопривреде и руралног развоја је у сарадњи са Савезом пчеларских организација објавило јавни позив је 15.02.2018.године за додјелу подршке при набавци воска за органску и конвенционалну производњу меда за 2018.годину. 

 

19. 02. 2018.

ПОДСТИЦАЈ МЛАДИМ ЉУДИМА У СЕКТОРУ ПЧЕЛАРСТВА

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

Јавни позив за додјелу подршке младим пчеларима почетницима за 2018. Годину

Министарство пољопривреде је 15.02.2018.године расписало јавни позив за додјелу подршке младим пчеларима почетницима за 2018.годину.
Млади људи који су незапослени, старости од 18 до 30 година, имају могућност да добију по три кошнице са три пчелиња роја на рамовима, чиме им се пружа шанса да започну посао у области пчеларства.

14. 02. 2018.

Јавни позив

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir

 ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДРШКЕ ПОДИЗАЊУ И ОПРЕМАЊУ ВОЋНИХ ЗАСАДА У 2018. ГОДИНИ


Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је Јавни позив за додјелу подршке за подизање и модернизацију/опремање производних воћних засада за 2018. годину, кроз Агробуџет за 2018. годину. Кроз овај јавни позив пољопривредно газдинство може добити бесповратну подршку до 50 одсто укупне инвестиције.

 

Стр. 1 од 32  > >>