Novosti na sajtu

10. 03. 2017.

Predsjednik opštine Šavnik

(Javne rasprave i objave)

03. 03. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

(Javne rasprave i objave)

27. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

(Javne rasprave i objave)

24. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

(Javne rasprave i objave)

Ostale novosti »

Print this page Generate PDF

Obavještenja i informacije

Str. 1 od 17  > >>
20. 03. 2017.

Predsjednica Skupštine opštine Šavnik

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

S A Z I V

19-te sjednice Skupštine opštine Šavnik

za 28.03.2017. godine (utorak)

10. 03. 2017.

Predsjednik opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 
O Nacrtu Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

J A V N I P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o izmjeni Odluke o porezu na nepokretnosti

 

 

03. 03. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je 2 javna poziva predviđena agrobudžetom za podršku poljoprivrednim proizvođačima.
 

27. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

Daje na javnu raspravu

 O Nacrtu Odluke o komunalnoj naknadi

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke Odluke o komunalnoj naknadi

 

24. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir
Daje na javnu raspravu
 
Nacrt- Jednogodišnjeg
programo uređenja prostora Opštine Šavnik za 2017. godinu
 
J A V N I P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Jednogodišnjim programo uređenja prostora Opštine Šavnik za 2017. Godinu

 

24. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je 4 javna poziva predviđena agrobudžetom za podršku poljoprivrednim proizvođačima.

21. 02. 2017.

Sekretarijat lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Javne rasprave i objave
Објавио/ла: vladimir

Daje na javnu raspravu

 

Nacrtu Odluke o proglašenju Regionalnog parka ,,Dragišnica i Komarnica'' i Nacrtu Studije zaštite za Regionalni park ,,Dragišnica i Komarnica'' i upućuje 

J A V N I   P O Z I V

Građanima opštine Šavnik, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, organima lokalne uprave i javnim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Opština, državnim organima i službama, pravnim licima i preduzetnicima i ostalim zainteresovanim subjektima da uzmu učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom Odluke o proglašenju Regionalnog parka ,,Dragišnica i Komarnica'' i Nacrtu Studije zaštite za Regionalni park ,,Dragišnica i Komarnica''da se

 

Str. 1 od 17  > >>