Print this page Generate PDF

Odbornici

Skupština opštine Šavnik ima 3 odbornička kluba i 30 odbornika.
 
Klub odbornika DPS-SDP (17 odbornika):
 • Vladimir Tomić, predsjednik kluba
 • Mijoljub Vemić
 • Nadežda Kotlica
 • Vuk Karadžić
 • Želimir Šušić
 • Branislav Čurović
 • Savatije Istijanović
 • Nataša Zorić
 • Milenko Bajović
 • Petar Ašanin
 • Sanja Žižić
 • Dragomir Pejanović
 • Branko Lazarević
 • Zorica Vemić
 • Žarko Nikolić
 • Dragmila Ćirović
 • Vuko Ćetković

Klub odbornika SNP (8 odbornika):

 • Dragan Krsmanović, predsjednik kluba
 • Nikola Bijelić
 • Vuk Mikić
 • Milica Kandić
 • Veljko Bulatović
 • Jovan Čurović
 • Radoš Šćepanović
 • Katarina Baošić

Klub odbornika "Demokratski front" (5 odbornika):

 • Neđeljko Strunjaš, predsjednik kluba
 • Milija Ćeranić
 • Snežana Čupić
 • Ranko Kovijanić
 • Jovan Grdinić