Print this page Generate PDF

Предсједник

   Биографија:
 
 

 Котлица Надежда - рођена у Шавнику 04.10.1959. године. Завршила Економски факултет - смјер пословна економија. До сада обављала послове референт за план и анализу, начелник одјељења за привреду, секретар секретаријата за привреду и друштвене дјелатности, руководилац Службе за социјални рад и потпредсједница општине.

 Од 1986. године непрекидно ради у општини Шавник.

 
 
 
 
Адреса: Општина Шавник, 81450 Шавник
Телефон/Факс:+382 (0)40 266 108;  
Мобилни телефон: +382(0)69 050 030
Електронска пошта: sosavnik@t-com.me