Print this page Generate PDF

PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018

zbori-objave po Zakonu o fin.pol.subjek.i izbornih kampanja.

Poštovani na ovoj stranici možete pogledati akte koje su organi uprave dužni da objavljuju u skladu sa Zakonom o finansiranju izbornih kampanja i političkih partija.
Klikom na pojedinačnu kategoriju otvarate stranicu sa traženim sadržajem.
 
PREDSJEDNIČKI IZBORI 2018
 
OPŠTINA ŠAVNIK    ORGANI LOKALNE UPRAVE
 

 

7 – dnevne objave

 

Analitičke kartice

 

Putni nalozi

 

od 20.01-28.01.2018.godine.

 29.01.-04.02.2018.god.

05.02.-11.02.2018.god.

12.02 -18.02.2018.god.

 

od 20.01-28.01.2018.godine. 

 29.01.-04.02.2018.god.

05.02.-11.02.2018.god.

12.02 -18.02.2018.god.

 

 

 

15 – dnevne objave

 

Socijalna davanja

 

Izvod iz Trezora

 

Trekuća Budžetska rezerva

 

20.01.-04.02.2018.god.

05.02 -18.02.2018.god.

 

20.01.-04.02.2018.god. 

05.02 -18.02.2018.god.

 

20.01.-04.02.2018.god. 

05.02 -18.02.2018.god.

 

d.o.o. „Komunalne djelatnosti“ Šavnik

P u t n i   n a l o z i

 

od 20.01-28.01.2018.godine.

 29.01.-04.02.2018.god.

05.02.-11.02.2018.god.

12.02 -18.02.2018.god.

 

d.o.o. Park Prirode „ Dragišnica i Komarnica“

P u t n i   n a l o z i

 

od 20.01-28.01.2018.godine.

 29.01.-04.02.2018.god.

05.02.-11.02.2018.god.

12.02 -18.02.2018.god.

 

JU Centar za kulturu, sport i medije Šavnik

P u t n i   n a l o z i

 

od 20.01-28.01.2018.godine.

 29.01.-04.02.2018.god.

05.02.-11.02.2018.god.

12.02 -18.02.2018.god.

 

Turistička organizacija Šavnik

P u t n i   n a l o z i

 

od 20.01-28.01.2018.godine.

 29.01.-04.02.2018.god.

05.02.-11.02.2018.god.

12.02 -18.02.2018.god.