Print this page Generate PDF

Predsjednik

 

Biografija:

 

 Kotlica Nadežda - rođena u Šavniku 04.10.1959. godine. Završila Ekonomski fakultet - smjer poslovna ekonomija. Do sada obavljala poslove referent za plan i analizu, načelnik odjeljenja za privredu, sekretar sekretarijata za privredu i društvene djelatnosti, rukovodilac Službe za socijalni rad i potpredsjednica opštine.

Od 1986. godine neprekidno radi u opštini Šavnik.

 
 
 
 
 
Adresa: Opština Šavnik, 81450 Šavnik
Telefon/Faks:+382 (0)40 266 108; 
Mobilni telefon: +382 (0)69 050 030
Elektronska pošta: sosavnik@t-com.me