Print this page Generate PDF

Sekretar

Čvorović Rajka Radojica, rođen 7. januara 1955, u selu Mokro, Šavnik. Završio prani fakultet u Podgorici.
Radio u Tekstilnoj industriji Šavnik, u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao inspektor za privredni kriminal u Odjeljenju bezbjednosti Šavnik (1988-1991), sekretar Opštine Šavnik (1991-1993), inspektor za opšti kriminalitet u Odjeljenju bezbjednosti Šavnik (1993-2003). Od 2010 godine obavlja finkciju sekretara Skupštine opštine Šavnik.
Predsjednik je opštinskog Odbora Socijaldemokratske partije u Šavniku.
Oženjen, otac troje djece.
 
 
Adresa: SO Šavnik, 81450 Šavnik
Telefon/Faks:  +382 (0)40 266 108; 
Mobilni telefon: +382 (0)69 157 976
Elektronska pošta: sosavnik@t-com.me