Новости на сајту

09. 05. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

(Јавне расправе и објаве)

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

(Огласи и конкурси)

Остале новости »

Print this page Generate PDF

Секретаријат локалне управе

Секретаријат врши послове локалне управе који су утврђени законом, Статутом Општине и другим прописима.
У оквиру Секретаријата локалне управе образована су два одјељења: Одјељење за општу управу, друштвене дјелатности и заједничке послове, буџет и финансије, локалне јавне приходе и економски развој и Одјељење за урбанизам, комунално - стамбене и имовинско правне послове и заштиту животне средине.