Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi

Na osnovu člana 167 Statuta Opštine Šavnik (Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“, br. 31/18) i člana 22 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl. list Crne Gore - opštinski propisi“, br 22/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

Program održavanja javne rasprave

O Nacrtu Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi (u daljem tekstu: Nacrt Odluke)

Tekst Nacrta Odluke biće postavljen na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me.

Tekst Nacrta Odluke dostaviti Službi Skupštine, radi dostavljanja Nacrta Odluke Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 (petnaest) dana, i biće organizovana u periodu od 20.05.2022. godine, zaključno sa 03.06.2022.godine.

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Odluke može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 13:00 časova u zgradi Opštine Šavnik, I sprat-kancelarija br. 5;

Centralna javna rasprava održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 02.06.2022.godine, sa početkom u 10:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik- Sekretarijat za finansije, opštu upravu I društvene djelatnosti, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese:info@savnik.me

- u neposrednoj komunikaciji sa nadležnim službenikom Sekretarijata za finansije, opštu upravu I društvene djelatnosti, svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova, zgrada Opštine Šavnik, I sprat-kancelarija br. 5;

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovednoj javnoj raspravi sa primjedbama, predlozima i sugestijama učesnika u svim fazama donošenja akta, razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja i isti objaviti na sajtu Opštine Šavnik www.savnik.me u roku od tri dana od dana izrade.


nacrt-odluke-o-stipendiranju-studenata-i-ucenickoj-nagradi-f71f45637cf82814.docx program-i-zakljucak-nacrt-odluke-o-stipendiranju-studenata-i-ucenickoj-nagradi-05e232f0aa66cf96.pdf
Nacrt Odluke o stipendiranju studenata i učeničkoj nagradi