1. februar 2022.

Dostavljanje javnim obavještenjem rješenja na nepokretnost

Uprava lokalnih javnih prihoda - Opštine Šavnik, postupajući po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", broj 56/14,20/15,40/16 i 37/17) vrši

Dostavljanje javnim obavještenjem

Rješenja Uprave lokalnih javnih prihoda, br. 06-411/21-UPI-136 od 22.12.2021. godine, poreskom obvezniku Milinković Milošu, o utvrđivanju poreza na nepokretnosti za 2021. godinu, posljednja poznata adresa: Gornja Bukovica-Šavnik.

Pošto dostavljanje rješenja nije bilo moguće izvršiti na jedan od načina predviđenih članom 84 i 85 Zakona o upravnom postupku, Uprava Lokalnih javnih prihoda, Opštine Šavnik, vrši dostavljanje javnim obavještenjem, objavljivanjem pismena na sajtu  Opštine Šavnik i na oglasnoj tabli Opštine Šavnik.

Dostavljanje javnim obavještenjem smatra se izvršenim po isteku roka od deset dana od dana objavljivanja pismena, tj. 12.02.2022. godine.

Uprava lokalnih javnih prihodarjesenje-dostavljanje-javnim-obavjestenjem-399325f7ffc701dd.pdf