1. april 2020.

Počinje distribucija 50 paketa za socijalno najugroženije

Opština Šavnik u saradnji sa OO Crvenog krsta Opštine Šavnik, u proteklom periodu, a preko volontera, u skladu sa Zaključcima Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Opštine Šavnik, sa sjednice od 19.03.2020.godine, organizovala je dostavu hrane i drugih namirnica, dostavu ljekova, plaćanje računa itd., građanima iz rizične grupe - starijim licima, bolesnim licima i licima u samoizoalaciji. Takođe, u prethodnom periodu preko volonetra, licima u stanju socijalne potrebe, obezbijeđeni su i paketići sa osnovim životnim namirnicama i sredstvima higijene.

Opština Šavnik, nastavljući aktivnosti sa OO Crvenog krsta Opštine Šavnik i volenterima, danas će započeti ponovnu distribuciju 50 paketa za socijalno najugroženije sugrađane, prema unaprijed definisanom planu. Planom je obuhvaćena cijela teritorija Opštine Šavnik.

Prilikom početka distribucije paketa, Predsjednik Opštine, Vlatko Vuković, istakao je da je briga o socijlano najugroženinijim licima bila uvijek jedan od prioriteta Opštine Šavnik, a pogotovu u situaciji kada je ova kategorija stanovništva dodatno ugrožena pojavom epidemije korona virusa.

Predsjednik Opštine se takođe zahvalio OO Crvenog krsta Opštine Šavnik na saradnji, kao i vrijednim volonterima koji ovih dana stižu i do najudaljenijih sela u Šavniku, obilazeći stara i nemoćna lica, lica u samoizalaciji i socijalno ugrožene porodice.