2. april 2020.

Donacija od 3200 eura u cilju borbe protiv korona virusa

Svih 30 odbornika u Skupštini opštine Šavnik, opredijelilo je martovsku odborničku nadoknadu od 50 eura radi pomoći državi u cilju borbe protiv epidemije izazvane korona virusom.

Takođe, u ovu svrhu i lokalni funkcioneri, straješine organa i službi lokalne uprave i direktori javnih preduzeća i ustanova, izdvojili su dio sredstava od martvoske zarade, i to:

 • Predsjednik Opštine 400,00€
 • Predsjednik Skupštine 200,00€
 • Glavna administratorka 200,00€
 • Sekretar Skupštine 100,00€
 • Sekretar Sekretarijata 100,00€
 • Direktorica Uprave loklanih javnih prihoda 100,00€
 • Komandir Službe zaštite i spašavanja 100,0€
 • Načelnik Komunalne policije 100,00€
 • Direktorica d.o.o.,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik 100,00€
 • Direktorica Turističke organizacije 100,00€
 • Direktor JU Centra za kulturu, sport i medije 100,00€
 • Direktor Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica“ d.o.o. 100,00€