2. jun 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama

Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 02.06.2021.godine, zaključno sa 17.06.2021.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 17.06.2021.godine (četvrtak), sa početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b., 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;


program-javne-rasprave-nacrt-odluke-o-kriterijumima-nacinu-i-postupku-raspodjele-sredstava-nvo-ae85d0a06295af12.pdf zakljucak-nacrt-odluke-o-nvo-0fe33851ace49f67.pdf nacrt-odluke-o-kriterijumima-nacinu-i-postupku-raspodjele-sredstava-nevladinim-organizacijama-23b0253803a68e80.pdf