3. oktobar 2023.

Javni poziv-Subvencija po litru prodatog mlijeka

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2023. godinu ("Sl. List CG – opštinski propisi " br 034/23) objavljuje:

JAVNI POZIV-Subvencija po litru prodatog mlijeka

I Definicija korisnika sredstava podrške

Pravo na podršku imaju poljoprivredna gazdinstva koja prodavaju mlijeko registrovanim mljekarama.

II Uslovi prihvatljivosti

Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Šavnik, koja uzgajaju muzna grla (krave, ovce i koze), čije su životinje obilježene ušnim markicama i upisane u bazu podataka Lokalne veterinarske ambulante i čije mlijeko prodavaju registrovanim mljekarama.

III Potrebna dokumentacija

-Uvjerenje o mjestu prebivališta;

-Izvod iz Veterinarske baze podataka o brojnom stanju grla na gazdinstvu;

-Izvještaj o količini prodatog mlijeka,

-Broj žiro računa podnosioca zahtjeva

IV Iznos podrške

Podrška predstavlja premiju po litru prodatog mlijeka i iznosi 0,10€.

Za realizaciju ove mjere predviđeno je 15.000€.

V Način podnošenja zahtjeva

Obrazac zahtjeva za isplatu odobrene podrške može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Popunjen obrazac zahtjeva za isplatu i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,

81450 Šavnik, Šavnička III, br.5

po Javnom pozivu subvencija po litru prodatog mlijeka

Rok za podnošenje zahtjeva je od 03.10.2023. godine do kraja kalendarske godine.

VI Procedura realizacije

Poljoprivredni proizvođači koji su u sistemu predaje mlijeka registrovanim mljekarama dostavljaju listing stoke, potvrdu o mjestu prebivališta i kopiju bankovnog računa sa zahtjevom za isplatu po ovom Javnom pozivu.

Komisija nakon prijema zahtjeva po službenoj dužnosti potražuje izvještaj od MPŠV o količini prodatog mlijeka za aplikante koji ispunjavaju naprijed navedene uslove i vrši obračun i isplatu za tekući mjesec.

Napomena:

Nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.


Služba za poljoprivredu i ruralni razvojjavni-poziv-subvencija-po-litru-prodatog-mlijeka-a433c3796e417bc0.pdf zahtjev-za-isplatu-07b50beb63f7975c.docx