3. novembar 2023.

Javni poziv-dostavljanje inicijativa, predloga i stavova u vezi sa izradom Nacrta odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2024. godinu

Na osnovu člana 2 i 7 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list CG-Opštinski propisi", br. 23/15) i člana 5 Odluke o organizaciji i načinu rada Lokalne uprave ("Sl.list CG", br. 06/21), Predsjednik Opštine upućuje

JAVNI POZIV

Pozivaju se građani opštine Šavnik, mjesne zajednice, nevladine organizacije, pravna lica i ostali zainteresovani subjekti da dostave inicijative, predloge i stavove u vezi sa izradom Nacrta odluke o Budžetu Opštine Šavnik za 2024. godinu.

Zainteresovani subjekti svoje inicijative, predloge i stavove mogu izraziti dostavljanjem istih:

-u pisanoj formi putem pošte, na adresu Sekretarijat za finansije, opštu upravu i društvene djelatnosti, kancelarija br. 5, Šavnik, Šavnička III, br, 5;

-putem e-mail adrese: info@savnik.me

                                      predsjednik@savnik me

Prethodno izjašnjavanje zainteresovane javnosti trajaće u periodu od 03.11. do 10.11.2023.godine.

javni-poziv-9870473912f264fb.pdf