4. mart 2024.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2024. godinu

Na osnovu člana 97 Statuta opštine Šavnik ("Službeni list CG-opštinski propisi", br. 31/18) i člana 22 stav 1 Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova ("Službeni list CG-opštinski propisi", br. 23/15), Predsjednik opštine Šavnik, donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Nacrt Odluke o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2024. godinu, (u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt Odluke stavlja se na javnu raspravu, u trajanju od 15 dana počev od 04.03.2024. godine zaključno sa 19.03.2024.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se 19.03.2024.godine, sa početkom u 10:00 časova u zgradi Opštine Šavnik-Sala SO Šavnik.

Javnu raspravu organizovaće Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

nacrt-odluke-2024-god-85622ad44957126c.docx zakljucak-0fddb973a2ee0b82.pdf program-ad09033f3d50e3c9.pdf