4. april 2023.

Obavještenje o podnijetom zahtjevu

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik obavještava zainteresovanu javnost, da je shodno članu 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18), Nosilac projekta, SUNRISE EUROPE d.o.o., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje solarne elektrane ukupne instalisane snage 225MW, na lokalitetu KO Dubrovsko i KO Duži, Opština Šavnik.

Uvid u dostavljenu dokumentaciju moguće je izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik, kancelarija broj 15, II sprat, kao i u prostorijama Agencije za zaštitu životne sredine, ulica IV Proleterske broj 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim danima od 9.00 do 12.00 časova. Dokumentaciju je moguće preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine www.epa.org.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Agencije za zaštitu životne sredine, je do 10.04.2023. godine.


dokumentacija-koja-se-podnosi-uz-zahtjev-za-odlucivanje-izrade-eia-se-dubrovsko-draft-verzija-2503-1-b3283003dc78f89a.pdf