4. jun 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o sufinansiranju sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada u Šavniku

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o sufinansiranju sanacije fasada i zamjene krovova stambenih zgrada u Šavniku ( u daljem tekstu: Nacrt Odluke).

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 04.06.2021.godine, zaključno sa 18.06.2021.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 18.06.2021.godine (petak), sa početkom u 11:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

- na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

- u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove, imovinu i privredu, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

- putem e-mail adrese: sosavnik@t-com.me;

- u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Sekretarijata, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;


program-javne-rasprave-nacrt-odluke-o-sufinansiranju-f2722a700e1a7736.pdf zakljucak-nacrt-odluke-o-sufinansiranju-56d9f4efa400af47.pdf nacrt-odluke-o-sufinansiranju-be419b7b994b9368.pdf