4. jun 2021.

Otvaranje mogućnosti za nove projekte prekogranične saradnje između Crne Gore i BiH, u kojima učestvuje Opština Šavnik

U okviru projekta “Zajednički napori za 5% manje otpada “ čiji je korisnik bila Opština Konjic, a koji su sproveli Link Mostar, Opština Jablanica, Opština Šavnik i Udruženje MATICA, danas su s ciljem razmatranja mogućnosti za nove zajedničke projekte, predstavnici organizacije LINK i predstavnici Opštine Šavnik predvođeni predsjednikom Opštine Jugoslavom Jakićem, posjetili Opštinu Konjic i načelnika Opštine Osmana Ćatića.

„Naše opštine imaju slične prirodne potencijale, ali i slične potrebe i probleme, zato sam srećan što sam imao priliku posjetiti Konjic, razgovarati sa načelnikom Osmanom Ćatićem i dogovoriti dalje aktivnosti uz pomoć Linka“, kazao je predsjednik Opštine Šavnik Jugoslav Jakić.

„Namjera nam je da nakon okončanja jednog važnog projekta prekogranične saradnje BiH i Crne Gore sagledamo mogućnosti za nove zajedničke aktivnosti i projekte, tako da već možemo razmišljati o novim aktivnostima“, kazao je Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara.

Načelnik Ćatić je ovom prilikom izrazio zadovoljstvo što se otvaraju mogućnosti za zajedničke projekte prekogranične saradnje koji bi trebalo da rezultiraju boljim uslovima za život u parterskim opštinama.

Služba Predsjednika Opštine