6. jun 2020.

Saziv XIII sjednicu Skupštine opštine Šavnik

za 15.06.2020. godine (ponedeljak)

Sjednica će se održati u zgradi Skupštine Opštine Šavnik, (sala Centra za kulturu) sa početkom u 11:00 časova.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

Dnevni red :

1. Izvještaj o radu Predsjednika opštine i radu organa uprave i službi opštine za 2019. godinu;

2. Prijedlog Odluke o završnom računu Budžeta opštine Šavnik za 2019. godinu sa Izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja budžeta opštine Šavnik za period 01.01.2019. do 31.12.2019. godine i finansijskim izvještajima privrednih društava, ustanova i drugih pravnih lica čiji je osnivač opština za 2019. godinu;

3. Prijedlog Odluke o ublažavanju negativnih finansijskih posljedica izazvanih epidemijom korona virusom (COVID 19) NA PODRUČJU OPŠTINE Šavnik i mjerama za održanje stabilnosti budžeta opštine Šavnik za 2020. godinu;

4. Prijedlog Odluke o lokalnim administrativnim taksama opštine Šavnik;

5. Prijedlog Odluke o lokalnim komunalnim taksama opštine Šavnik;

6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekata kroz Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja, kroz komponentu 2, za 2020. godinu;

7. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje otvorenog terena za male sportove JU Centru za kulturu, sport i medije Šavnik;

8. Izmjene i dopune statuta Parka prirode ,,Dragišnica i Komarnica“;

9. Prijedlog Odluke o davanju na korišćenje prostora za potrebe pružanja veterinarskih usluga;

10. Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na građevinskom zemljištu na d.o.o. ,,Crnogorski elektrodistibutivni sistem“ Podgorica;

11. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, korišćenje i održavanje gradske kapele Društvu sa ograničenom odgovornošću ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik;

12. Cjenovnik usluga korišćenja gradske kapele i održavanja grobnih mjesta d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik;

13. Prijedlog Odluke o donošenju Programa privremenih objekata;

14. Strategija razvoja sporta za period 2020-2021. godine;

15. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj d.o.o. ,,Komunalne djelatnosti“ Šavnik za 2019. godinu;

16. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU Centar za kulturu, sport i medije Šavnik za 2019. godinu;

17. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Turističke organizacije opštine Šavnik za 2019. godinu;

18. Izvještaj o radu i finansijski izvještaj d.o.o. Park prirode ,,Dragišnica i Komarnica“ za 2019. godinu;

19. Izvještaj o radu Nacionalnog parka „Durmitor“ za 2019. godinu sa Nacrtom Programa upravljanja za 2020. godinu;

20. Izvještaj o ostvarivanju primarne zdravstvene zaštite opštine Šavnik za 2019. godinu;

21. Informacija o ostvarivanju socijalne i dječije zaštite u opštini Šavnik za 2019. godinu;

22. Izvještaj o radu Uprave policije-Ispostave Šavnik za 2019. godinu;

23. Izbor i imenovanje.

PREDSJEDNIK,

Jugoslav Jakić, s.r

Saziv XIII sjednicu Skupštine opštine Šavnik