7. maj 2020.

Ukidanje mjere obustave rada sa strankama

Rad sa strankama: Od 09:00 – 13:00h

Pisarnica i matičar: od 08:30 – 15:30h

Pauza: od 11:00 – 11:30h

Prijem kod Predsjednika: od 10:00-12.00h(četvrtkom)

Imajući u vidu Naredbe koje je donijelo Ministarstvo zdravlja Crne Gore i

Uputstva Instituta za javno zdravlje od 25.04.2020. godine i od 30.04.2020. godine, u cilju spriječavanja širenja Koronavirusa (COVID-19) i zaštite zdravlja građana, kao i obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja svih organa lokalne uprave i javnih službi, Predsjednik opštine je donio Naredbu o izmjeni Naredbe, broj: 02-031- 1259 od 04.05.2020. godine.

S tim u vezi, obavještavaju se građani da se shodno članu 4 predmetne Naredbe, ukida mjera obustave rada sa strankama u prostorijama Opštine Šavnik i da će se rad sa strankama nastaviti redovnim tokom.

U skladu sa datom Naredbom, u prostorijama organa i službi lokalne uprave, kao i prostorijama javnih službi čiji je osnivač opština, a u vezi sa preporukama Instituta za javno zdravlje, potrebno je održavati fizičku distancu od najmanje dva metra između lica, a na samom ulasku u zgradu neophodno je izvršiti dezinfekciju ruku, uz obavezno nošenje zaštitne maske.