8. jul 2022.

Javni poziv za podršku ratarskoj proizvodnji za 2022. godinu

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2022. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 002/22 ) objavljuje:

JAVNI POZIV
za podršku ratarskoj proizvodnji za 2022. godinu ( heljda,raž,ječam,ovas i pšenica)

I Definicija korisnika sredstava podrške 
Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Šavnik koja se bave sijanjem površina sa heljdom i strnim žitima ( raž, ječam, ovas pšenica).

II Uslovi prihvatljivosti 
Pravo na podršku imaju poljoprivredna gazdinstva koja na svom imanju siju minimum 0,1h (1000m2) navedenih kultura. 

III Iznos podrške   
Podrška po osnovu ove mjere iznosi 200,00€ po ha zasađenje površine ( max. 400,00€ po zahtjevu)
Za realizaciju ove mjere predviđeno je 5.000,00 €
Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti prije predviđenog roka.

IV Potrebna dokumentacija 
Zahtjev za dodjelu podrške;
Rješenje o upisu u registar MPŠV;
Potvrda o mjestu prebivališta;
Posjedovni list sa parcelama na koje se vrši sjetva;
Kopija bankovnog računa. 

V Način podnošenja zahtjeva 
Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške ratarskoj proizvodnji za 2022. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu: 
Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,
81450 Šavnik, Šavnička III, br. 5
po Javnom pozivu za dodjelu podrške ratarskoj proizvodnji za 2022. godinu .
Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva tj. do 08.08.2022.godine

VI Procedura realizacije 
Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i rješenjem odobrava isplatu novčanih podsticaja korisnicima. 

Napomena:

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati. 

Sluzba za poljoprivredu i ruralni razvojjavni-poziv-za-heljdu-raz-jecam-ovas-i-psenicu-c71e232ef9646259.pdf