8. novembar 2021.

Informacija za javnost

DODATNO REAGOVANJE POVODOM DRUGOG SAOPŠTENJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE OD 6. NOVEMBRA

Nakon našeg reagovanja na izrečene neistine ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Aleksandra Stijovića, odgovoreno je novim neistinama i obmanama koje smo dužni razotkriti i priložiti sudu javnosti.

Podsjetimo da je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gospodin Aleksandar Stijović, posjetio šavnički kraj 3. novembra, o čemu smo informisani iz medija. U okviru te posjete iznio je niz neistina koje su dopunjene u drugom saopštenju, što smatramo nekorektnim i nedopustivim, posebno imajući u vidu značajno manju podršku koju je Opština Šavnik dobila u ovoj u odnosu na prethodne godine od navedenog Ministarstva, a prilikom posjete najavljeno njeno snaženje.

Korektno bi bilo da su najviši predstavnici Ministarstva posjetili Opštinu Šavnik i u duhu dobre saradnje i namjere razmijenili informacije i planove za prevazilaženje nevolja jedne teške godine. Ipak, to se nije desilo, već se  na pruženu ruku saradnje, nastavlja sa komunikacijom u duhu slabljenja, pa i kidanja saradnje, kao i ignorisanja pozitivne poslovne prakse čiji je cilj dobrobit Šavničana.

U drugom saopštenju Ministarstva imali smo prilike da pročitamo da je poljoprivreda ,,sistematski urušavana u ovom kraju,,. Začuđuje takva ocjena ukoliko je poznato kako i koliko je davana podrška ovog Ministarstva ovih godina. Evo da budemo precizni: direktna podrska poljoprivrednim proizvodjačima kretala se ovako:
u 2018. godini iznos podrške 345.002,89 eura + 302,00 eura IFAD
u 2019. godini iznos podrške 362.374,53 eura + 19.723,81eura IFAD
u 2020. godini iznos podrške 505.689,11 eura + 21.801,78 eura IFAD
u 2021. godini, koja se odnosi na mandat ministra Stijovića, podrška prema našim podacima za sada iznosi 8.846,11 eura i odnose se na isplatu zaostalih sredstava prerađivačima mlijeka iz 2020. godine. Ispravite nas ako griješimo jer do sada nijeste našli za shodno da sa nama razmijenite podatke.

,,Tačno je da ste pomogli putnu infrastrukturu na račun sanacije puteva u našoj opštini sa ukupno 13.500 eura, ali je lokalna uprava koju Vi zaobilazite u putnu infrastrukturu u ovoj godini, do sada uložila preko 400 hiljada eura”, kazao je predsjednik Opštine Šavnik mr Jugoslav Jakić i dodao: ,,Navodite da je pomoć u rješavanju ruralne infrastrukture i pitanje vodosnabdijevanja u prethodnim decenijama izostalo, pa ćemo podsjetiti i Vas i javnost na sljedeće:
u 2018. godini podrška je iznosila 118.000 eura + 46.876 eura IFAD,
2019. godine podrška je iznosila 112.558eura + 298.578 eura IFAD
2020. godine podrška je iznosila 95.000 eura + 450.438 eura IFAD,
2021. godine podrška je iznosila 53.500 eura.

Na kraju, javnost i Ministarstvo ćemo upoznati sa još jednom pojedinošću koju nijesmo imali namjeru da iznosimo, ali nakon najnovijih neistina, to ćemo ipak učiniti. Predsjednik Opštine Šavnik, gospodin Jugoslav Jakić je službeno vozilo koje mu je dodijeljeno na korišćenje na osnovu pozicije prvog čovjeka gradske uprave, to vozilo ustupio na korišćenje upravo Službi za poljoprivredu i ruralni razvoj, kako bi ova služba nesmetano funkcionisala i obavljala rad na terenu, a u cilju realizacije javnih poziva. Konstatacije Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede vezano za korišćenje vozila koje je ustupilo Opštini Šavnik u privatne svrhe ne samo da su neprimjerene, već su i neistinite. Naša je dužnost da iznesemo istinu i toga ćemo se držati čvrsto, jednako uporno kao i vrijednog rada s ciljem poboljšanja uslova života građana Šavnika.

SLUŽBA ZA INFORMISANJE OPŠTINE ŠAVNIK
8. novembar 2021.