9. oktobar 2020.

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2020/2021. godinu

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2020/2021. godinu

Uslovi konkursa

Pravo na stipendiju imaju:

1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;

2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;

3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom.

Kriterijumi

 Bodovanje podnijetih prijava vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma: 

1. Deficitarnost zanimanja (građevinski, arhitektura, mašinski, elektrotehnički, fakultet za turizam i ugostiteljstvo i fakultet medicinskih nauka);

2. Upisane godine studija;

3. Materijalnog stanja porodičnog domaćinstva studenta;

4. Prosječne ocjene na prethodnoj godini studija ( između 7 i 10 );

5. Ukoliko se po Konkursu ne prijavi ni jedan kandidat po kriterijumu deficitarne oblasti povećava se broj kandidata iz oblasti ostalih struka i zanimanja u VII-1 stepen.

Potrebna dokumentacija

1. Prijava na Konkurs;

2. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte;

3. Potvrda o prebivalištu;

4. Potvrda o upisu godine studija kao redovan student;

5. Potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina;

6. Potvrda o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na prethodnoj godini studija;

7. Dokaz da je porodica studenta korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad;

8. Dokaz da su prihodi po članu domaćinstva niži od prosječne neto zarade u Opštini Šavnik.

Isplata stipendija

Za jednu studijsku godinu dodjeljuje se 20 stipendija. 

Stipendije se dodjeljuju za jednu studijsku godinu i isplaćivaće se mjesečno za deset mjeseci studijske godine.

Stipendije se ne isplaćuju za period apsolventskog staža.

Visina stipendije utvrđuje se u zavisnosti od broja osvojenih bodova.

Rok za podnošenje prijava

 Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

 Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

 Podnijeta dokumenta se ne vraćaju.

Prijavu na Konkurs ( nalazi se na arhivi i na sajtu Opštine Šavnik ) i traženu dokumentaciju potrebno je u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,KONKURS ZA STIPENDIJE’’ predati neposredno na arhivi opštine Šavnik ( svakim radnim danom od 9:00-14:00h) ili poslati poštom na adresu: Opština Šavnik, Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b 81450.

Ovaj Konkurs se objavljuje na internet stranici Opštine Šavnik (www.savnik.me), na oglasnoj tabli Opštine Šavnik i dnevnom listu.

 Kontakt : Sekretarijat lokalne uprave

 Telefon: 040/266-108

v.d. Sekretar-a

Mladen Roćenović, s.r.


Konkurs za stipendije 2020/2021