10. maj 2024.

„Adligat“ i Centar za kulturu, sport i medije Šavnik potpisali Protokol o saradnji

U Šavniku je danas potpisan Protokol o saradnji između beogradskog Udruženja za kulturu, umjetnost i međunarodnu saradnju „Adligat“ i Centra za kulturu, sport i medije Šavnik. Protokol su potpisali potpredsjednik „Adligat“ Udruženja, Branislav Lazić i direktor Centra za kulturu Šavnik, Velimir Šobić.

Ovim dokumentom predviđena je kontinuirana međuinstitucionalna saradnja u cilju unaprijeđenja kulture, umjetnosti, nauke i obrazovanja, saglasno sa programima i planovima „Adligata“ i šavničkog Centra za kulturu. Ugovorene strane su se obavezale da će na principu bona fide, to jest u dobroj mjeri, posebno insistirati na projektima čuvanja, predstavljanja, digitalizacije i prezentacije kulturnog nasljeđa, te na zajedničkom organizovanju predavanja, konferencija, seminara i izložbi, kao i na unaprijeđenju, razvoju djelatnosti Centra za kulturu Šavnik, te razvoju i unaprijeđenju projekata Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti u okviru „Adligata“.

Protokolom je precizirana redovna razmjena informacija, pružanje besplatnih stručnih savjeta i pomoći, iniciranje i saradnja na realizaciji pojedinačnih i zajedničkih projekata, posredovanje sa drugim institucijama kulture, muzejima, galerijama, arhivima, bibliotekama i drugim sličnim organizacijama i pojedincima iz Crne Gore i Srbije i drugih zemalja iz inostranstva.

Potpredsjednik „Adligata“ Branislav Lazić nakon potpisivanja Protokola, poklonio je biblioteci Kreativnog haba Kuće Pekića desetak naslova iz stvaralačkog opusa Borislava Pekića, velikana književnosti, čiji su korjeni iz Šavnika.