10. jun 2021.

Javna rasprava o Nacrtu Odluke o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj Opštine Šavnik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik (u daljem tekstu: Nacrt Odluke);

Nacrt Odluke objaviće se na internet stranici Opštine Šavnik www.savnik.me, i dostaviti Službi za Skupštinske poslove, radi dostavljanja istog Klubovima odbornika Opštine Šavnik;

Javna rasprava o Nacrtu Odluke trajaće 15 ( petnaest ) dana od dana objavljivanja dokumenta na web sajtu Opštine Šavnik, i biće organizovana u periodu od 10.06.2021.godine, zaključno sa 24.06.2021.godine.

Centralna javna rasprava o Nacrtu Odluke održaće se u zgradi Opštine Šavnik-Sala Skupštine opštine Šavnik 24.06.2021.godine (četvrtak), sa početkom u 10:00 časova.

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti:

 - na javnoj raspravi koje će biti organizovana prema gore navedenom terminu;

 - u pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Šavnik-Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, Šavnička III, broj 5 81450 Šavnik;

 - putem e-mail adrese: info@savnik.me;

 - u neposrednoj komunikaciji sa službenicima Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj, svakog radnog dana od 10:00 do 12:00 časova;


nacrt-odluke-o-podsticaju-u-poljoprivredi-2021-5954d46eee18bedd.pdf zakljucak-odluka-o-podsticajima-za-poljoprivredu-6630e4b69d04f276.pdf program-javne-rasprave-odluka-o-podsticajima-za-poljoprivredu-955665daf3168b54.pdf