11. april 2022.

Javni poziv podrška pri nabavci pčelinje opreme

Opština Šavnik – Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj, u skladu sa Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za 2022. godinu (,,Sl. List CG – opštinski propisi " br 02/22 ) objavljuje:

JAVNI POZIV
podrška pri nabavci pčelinje opreme


I Definicija korisnika
Korisnici podrške po ovom Javnom pozivu su registrovani pčelari sa teritorije opštine Šavnik.

II Uslovi prihvatljivosti
Pravo na podršku imaju svi registrovani pčelari sa mjestom prebivališta na teritoriji opštine Šavnik  koji su upisani u registar Uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove.
Ova mjera obuhvata nabavku nove opreme za pčelarstvo (odijela, dimilice, vrcalice, kante za skladištenje i cijeđenje meda, cijedaljke kao i dr sitni alat potreban za pčelarenje).

III Iznos podrške
Podrška se obezbjeđuje u iznosu do 50% vrijednosti bruto cijene ( max. 1.000€ po zahtjevu)
Za realizaciju ove mjere predviđeno je 10.000€.
Ukoliko ukupan iznos podnijetih zahtjeva prelazi planirani iznos definisan Odlukom o podsticajima investiranja i razvoju poljoprivrede na teritoriji opštine Šavnik za ovaj Javni poziv, proporcionalno će se smanjiti jedinični podsticajni iznos i Javni poziv се se zatvoriti  prije predviđenog roka.


IV Potrebna dokumentacija
- Zahtjev za dodjelu podrške;
- Potvrda o mjestu prebivališta;
- Rješenje  uprave za bezbjednost hrane veterinu i fitosanitarne poslove;
- Predračum za željenu investiciju;
- Dokaz o kupovini opreme za pčelarstvo;

V Način podnošenja zahtjeva
Obrazac Zahtjeva za dodjelu podrške pri nabavci pčelarske opreme za 2022. godinu može se preuzeti na internet stranici Opštine Šavnik ili u kancelarijama Službe za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu podrške i propratnu dokumentaciju dostaviti direktno na pisarnici u zgradi Opštine ili putem pošte na adresu:

Opština Šavnik, Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj,
81450 Šavnik, Šavnička III. br. 5
po Javnom pozivu za dodjelu podrške pri nabavci pčelarske opreme za 2022. godinu .

Rok za podnošenje zahtjeva je od dana objavljivanja Javnog poziva do10.05.2022. godine.

IV Procedura realizacije
Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Šavnik  prije odobravanja novčanih sredstava formira komisiju koja obilazi proizvođače koji su dostavili potrebnu dokumentaciju i uvidom na licu mjesta, vrši provjeru podataka i uslova propisanih ovim
Javnim pozivom, i o tome sačinjava zapisnik o ispunjavanju uslova za korišćenje novčanih sredstava. U slučaju da korisnik ne dozvoli ili spriječi rad komisije na terenu,te na bilo koji
drugi način utiče na njen rad, podneseni zahtjev neće biti odobren. Na osnovu priložene dokumentacije i uvida na licu mjesta komisija konstatuje ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na novčana sredstva i Rješenjem odobrava podršku novčanih sredstava korisnicima.
Nakon priloženog dokaza o uplati svog dijela računa od strane korisnika, komisija Rješenjem odobrava isplatu novčanih sredstava predviđenih ovim Javnom pozivom.
Isplata će se vršiti na žiro-račun distributera.
Ukoliko preostane sredstava po ovom Javnom pozivu može se proporcionalno povećati podsticajni iznos ili raspisati novi javni poziv za istu mjeru.

NAPOMENA:
Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi se neće razmatrati.

Služba za poljoprivredu i ruralni razvoj

javni-poziv-pri-nabavci-pcelinje-opreme-99c1fa085316fe94.pdf zahtjev-za-odobravanje-podrske-pri-nabavci-pcelarske-opreme-2a8286526a1111f8.docx zahtjev-za-isplatu-odobrenih-sredstava-nabavka-pcelarske-opreme-2e387555579f788b.docx